seminaras2017 m. balandžio  14 d. gimnazijos įvairių dalykų mokytojai kėlė kvalifikaciją lektorės Audronės Šarskuvienės seminare Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas“.

Ugdymo sėkmė priklauso ir nuo mokytojo gebėjimų tinkamai taikyti mokytis padedantį vertinimą. Ugdymo turinį ir mokytojų kvalifikaciją bei jos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai kreipia mokytojų pastangas tobulinti savo gebėjimus ugdyti mokinių kompetencijas, vertinti jų gebėjimus, matuoti pažangą kiekvienoje pamokoje. Ši programa padėjo mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, buvo aptartos pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti.

Seminarą  organizavo VšĮ Trakų švietimo centras.  

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

Marina Ptašinskaja

Žmogus į dangų kėlės,

Ne nuo kalnų, nuo ABĖCĖLĖS…

IMG_3926

2017 m. kovo 28 diena gimnazijoje vyko tradicinė pirmokų šventė – atsisveikinimas su abėcėle. Jie ką tik užbaigė mokytis pirmąją savo knygą – elementorių. Per tą laiką vaikai ūgtelėjo, daug ką sužinojo, daug ko išmoko.

Į salę sugužėjo ne tik pirmokai, bet ir jų tėveliai, draugai  iš pradinių klasių, gimnazijos bendruomenė. Šventė pavyko – visi buvo linksmi ir džiugūs. Vaikai mielai skaitė eilėraščius, dainavo dainas ir dažnutes, minė mįsles, šoko.  Šventės metu vaikai susitiko su Elementoriumi, kuris pasveikino pirmokėlius ir palinkėjo jiems sėkmės toliau mokantis. Šventės pabaigoje gimnazijos direktorė I. Marciševska įteikė nusipelniusius apdovanojimus – pažymėjimus, kad abėcėlė jau išmokta. Bibliotekininkė J.Rogal padėkojo už aktyvų lankymąsi bibliotekoje. Pirmokų tėveliai padovanojo po knygelę bei meduolį-raidę ir palinkėjo toliau semtis žinių ir išminties. Po šventės visi klasėje mėgavosi pasakiško skonio tortu.

Šventę organizavo pirmokų mokytoja Marina Ptašinskaja, pradinio ugdymo mokytoja, daineles ir dažnutes padėjo paruošti Tatjana Kibutė, muzikos vyresnioji mokytoja, šokį – Justyna Provlockaja šokio mokytoja.

IMG_3950 IMG_3940 IMG_3915 IMG_3909 Balandis 17 1003 Balandis 17 980    

3Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija sudalyvavo akcijoje „Savaitė be patyčių 2017“. Akcijos savaitė baigėsi, bet mes labai tikimės, kad akcijos metu pasakyti gražūs ir šilti žodžiai, taip pat mūsų pokalbiai ir diskusijos paliko ryškų pėdsaką mūsų mintyse. Mes taip pat labai tikimės, kad mes atsakingai rinksimės žodžius bendraujant ne tik su draugais, bet ir su suaugusiais ir nepažįstamais žmonėmis, kad mūsų darbai ir poelgiai atneš į mūsų kasdienybę šilumos, atsakomybės, rūpesčio, užuojautos kitų skausmui ir tolerancijos „kitokiems“ nei mes patys.
Kiekvienas iš mūsų yra unikalus ir nuostabus bei vertas pagarbos. Kiekvienas suklydęs turi teisę pasitaisyti, kiekvienas nedrąsus turi išmokti nebijoti pasisakyti, silpnesniam reikia padėti, o svarbiausia turime išmokti atleisti, atsiprašyti ir suprasti.


Socialinė pedagogė Natalja Rasiukevičienė

7 6 5 4 2 1    

IMG_20170314_0910012017 m. kovo mėn. 6–10 dienomis mūsų gimnazijoje vyko piešinių konkursas-paroda „Aš ir Lietuva“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konkurso tikslai: pasitelkiant meninės išraiškos priemones, padėti atsiskleisti mokinių kūrybingumui, per meną ir įvairių technikų pažinimą, įsitraukti į socialinę veiklą, bendravimą. Konkurse dalyvavo 38 mokinių piešiniai. Dalyviai, kurie buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes, įvairia technika parodė meilę tėvynei, gimtajam kraštui, ryšiui su juo. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija kiekvieną darbą vertino atsižvelgdama į jo originalumą. Iš kiekvienos amžiaus grupės buvo išrinkti ir apdovanoti Padėkomis toliau išvardyti laimėtojai:

I grupė – 1-4 klasių mokiniai:

I vieta – Dovilė Makovskytė 1 kl.

II vieta – Karina Zujeva 3kl., Evelina Tobolova 4 kl.

III vieta – Hilda Kozar 1 kl.,  Dariuš Kisėl 1 kl.,  Miroslav Neverkevič 3 kl.

II grupė – 5-8 – I-IIG klasių mokiniai:

I vieta – Jelizaveta Fedotova 5 kl.

II vieta – Pavel Gusev 6 kl., Jekaterina-Nika Dubeneckaja IIG kl.,             

III vieta – Karina Volkova 5 kl.,   Darya Baradzina 5 kl., Karina Rympo IIG kl.

Už knygutę apie Lietuvą – Yahor Baradzin 2 kl.

Už kolektyvinį darbą „ Aš ir mano Lietuva“ – 2 kl.mokiniai.

Renginį organizavo pradinio ugdymo mokytoja M. Ptašinskaja su dailės ir technologijų mokytoja N. Buriašova

IMG_20170314_091017 IMG_20170314_090944_BURST001_COVER IMG_20170314_090621_BURST002 IMG_20170314_090604 IMG_20170314_090545 Balandis 17 1029   

Kovo 22 dieną visame pasaulyje minima Pasaulinė vandens diena. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. Šią dieną ir mūsų gimnazijoje vyko akcija „Vanduo – gyvybės šaltinis“. Gimnazijos fojė buvo demonstruojami filmukai apie vandens svarbą, sveikatos priežiūros specialiste kvietė mokinius ir mokyklos bendruomenę pasivaišinti vandeniu. Taip pat mokiniams buvo organizuota viktorina. Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

Taigi, Pasaulinę vandens dieną mokykloje buvo linksma, smagu, o mokiniai gavo naudingų žinių apie vandenį, kuris toks svarbus mūsų sveikatai ir gerai savijautai.

IMG_20170322_105844_HDR IMG_20170322_105151_HDR IMG_20170322_093117_HDR IMG_20170322_090301_HDR IMG_20170322_090137_HDR IMG_20170322_090054_HDR IMG_20170322_085700_HDR IMG_20170322_085640_HDR IMG_3765 IMG_3745 IMG_3732         

                             

 

Sveikatos priežiūros specialistė 

N. Šilkienė

IMG_20170320_100902_HDRKovo 20 dieną švenčiama Pasaulinė Žemės diena. Žemės dienos tikslas – atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti kiekvieną gyventoją prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. Šią dieną gimnazijoje apsilanke Šalčininkų rajono agentūros vyresnysis aplinkos apsaugos inspektorius Mark Tatol, kuris 6, 7, 8 kl. mokiniams pravedė pamoką, skirtą Žemės dienai paminėti „Švarus pasaulis — sveikas pasaulis“

Pamokų metu buvo diskutuojama aplinkosauginėmis temomis: kokia grėsmė kyla mūsų žemei dėl didelės taršos, ką daryti, kad to išvengtumėme.

                              Sveikatos priežiūros specialistė N. Šilkienė

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijos bendruomenė iškilmingai paminėjo

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

IMG_3546Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijos bendruomenė kovo 10 dieną paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ta proga gimnazijoje įvyko pilietinė akcija „Gyvasis tautos žiedas“. Į gimnaziją mokiniai ir mokytojai susirinko pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvų rūbais, o nurodytą valandą, sustoję į gėlės žiedo, Lietuvos vėliavos formas bei skanduodami žodį LIETUVA, įsiliejo į akciją.

Siekdami kuo prasmingiau paminėti šią dieną gimnazijos istorijos mokytojai Natalja Podcholzina ir Viktor Bocevič organizavo nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“. Šiame konkurse dalyvavo 7, IIG-IVG klasių mokiniai. Mokinių komandos galėjo pasitikrinti tautos istorijos, geografijos ir kt. žinias. Daugiausiai taškų surinko IVG klasės mokinė Nadežda Fedotova ir IIG klasės mokinys Aleksej Kornakov. Dalyvavimas konkurse skatino domėtis ne tik istorija, bet ir plėsti akiratį.

IMG_3487Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną kalbėta apie šios dienos reikšmę visai valstybei ir kiekvienam piliečiui. Taip pat skambėjo ir poezija. Lietuvių kalbos vyr. mokytojos Ana Domulevičienė ir Gražina Komiagienė parengė 6-8, IG-IVG klasių mokiniams ir mokytojams pamoką, skirtą poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui. Neatsitiktinai pasirinkta ši diena, nes kaip tik kovo 10 dieną J. Marcinkevičius būtų šventęs 87-ąsias gimimo metines. Manau, be šio Laisvės ir Santarvės šauklio eilių neapsieina nė viena valstybinė šventė. J. Marcinkevičius yra sakęs: „Laivė yra dalykas, kuris niekada neišsemiamas. Yra daug jos pavidalų, sakykime, politinė, ekonominė, religinė, moralinė laisvė. Jei žmogus gauna vieną kurią nors laisvę, jis jau mano, kad jis yra laisvas. Tačiau taip nėra, ir eiti į laisvę yra ilgas žmonijos kelias“. Tad  kaip niekad nuoširdžiai mokiniai deklamavo poeto eiles apie Tėvynę, laisvę, žmogų tėvynėje ir pasaulyje, taip pat dainavo daina tapusį poeto eilėraštį „Laivė“. Dainą atliko 8 klasės mokinė Eva Marciševska. Mokytoja Gražina Komiagienė deklamavo eilėraštį „Aš visą gyvenimą“, o deklamavimą lydėjo iliustracijos, kurias parinko šiam eilėraščiui IVG klasės mokinė Nadežda Fedotova. Žiūrėjome vaizdo įrašą, kuriame poetas kalba apie skaitymo bei apskritai knygos svarbą. Taip pat klausėmės garso įrašų, kuriuose Justinas Marcinkevičius skaito savo eiles. Poeto deklamuojamą eilėraštį „Tai gražiai mane augino“ šnabždėjo visi renginio dalyviai.

Parodyti vaizdžiai gimtosios šalies žemėlapį, jos etnografinius regionus bei regionų tautinius rūbus nutarė soc. pedagogė Natalja Rasiukevičienė ir muzikos vyr. mokytoja Tatjana Kibutė bei IIIG-IVG klasių mokiniai. Jie pagamino koliažą tema „Mūsų Lietuva“, kuriuo žavisi visa gimnazijos bendruomenė. Taip pat turime galimybę grožėtis piešinių paroda, kurios tema „Lietuva ir aš“.

Viliuosi, kad mokytojų įdėtos pastangos organizuojant valstybinę šventę nebuvo bergždžios ir dalyviai suprato, kad svarbiausia žmogui – Tėvynė ir žmonių gerovė joje.

IMG_3583 IMG_3578 IMG_3570 IMG_3556 IMG_3517 IMG_3497    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Ana Domulevičienė

IMG_20170301_123808Žengiame į trečiąjį tūkstantmetį. Nyksta senoji kaimo bendruomenė. Vienas po kito mus palieka žmonės, menantys senąsias mūsų protėvių – žemdirbių kultūros tradicijas. Užaugo karta, kuri ne tik nežino senųjų tradicijų, bet dažnai ir nemato kaip atrodo rugio, miežio grūdas arba lino žiedas. Šiandien linas jau beveik išnyko iš mūsų laukų, tačiau seniai jis buvo vienas iš lietuvių buities palydovų. Linas ir rengė, ir maitino, ir gydė. Kas tai linas? Kaip jis atrodo? Kaip lino augalas tampa audiniu? Visa tai sužinojo "Santarvės" gimnazijos 2 klasės mokiniai pasaulio pažinimo ir muzikos integruotoje pamokoje "Lino kelias. Kaip marškinėliai lauke išaugo". Pamokoje antrokai ne tik suvokė sudėtingą darbų ciklą nuo lino sėklos iki išaustų marškinėlių, pamatė lino apdirbimo įrankius, bet šoko ir dainavo. Klasėje buvo organizuota nuostabių audinių ir kitų gaminių iš lino paroda. Pamoką pravedė pradinių klasių vyr.mokytoja T.Frolova ir muzikos vyr.mokytoja T.Kibutė.

IMG_20170301_122832 IMG_20170301_120211 20170228_171218 

 

IMG_2755Mūsų – vasario 16-osios – šventei gimnazijoje visada ruošiamasi atsakingai. Tai laikas, kai vieni kitiems primename, kad pačios svarbiausios istorinės vertybės – tautos laisvė ir nepriklausomybė – tai  kiekvieno Lietuvos valstybės piliečio laisvė ir nepriklausomybė. O savo laisvę reikia saugoti ir ja didžiuotis.

Vasario 15 d. 12.00 val. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje vyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Renginį pradėjome giedodami „Tautišką giesmę“. Klausėmės gražių eilėraščių, dainų apie Lietuvą.

8 klasės mokinė Eva Marciševska atliko dainą „Raudoni vakarai“, o Erika Ivanauskaitė – „Brolužis“. Visus sužavėjo mergaičių vokalinio ansamblio atliekama daina „Nemunas“ (ansamblio vadovė muzikos vyr. mokytoja T. Kibutė).

Taip pat Lietuvos valstybės atkūrimas paminėtas ir viktorina „ Lietuva – tu nuostabi mano šalis“. Vedėjams priminus Vasario 16-osios reikšmę valstybės kūrimuisi ir dabarčiai, pradėta viktorina. Trys 7-8, IG-IIG klasių dalyvių komandos parengė trumpus prisistatymus, vėliau atsakinėjo į įvairius viktorinos klausimus apie mūsų valstybės ištakas, kūrimąsi, žymiausius lietuvių politinius veikėjus.  Minimalia persvara viktoriną laimėjo komanda „Gudruoliai“,  antrą vietą užėmė komanda „Fortūna“.

Antroje minėjimo dalyje buvo organizuotas tinklinio turnyras. Jame dalyvavo IIG ir IVG klasių mokiniai. Turnyrą  laimėjo komanda „Viktorija“, o jį organizavo kūno kultūros  mokytoja G. Rasimavičienė.

Bibliotekoje buvo parengta knygų paroda „Lietuva – gimtinė mano“ (paruošė bibliotekininkė J. Rogal).

Tikimės, kad valstybinių švenčių minėjimai, ypač vasario 16-osios, nors maža dalele prisidės prie mūsų pačių ir mokinių pilietiškumo, atsakingumo ugdymo, taip pat kultūrinių vertybių puoselėjimo.

 IMG_2756 IMG_2743 IMG_2741 IMG_2721 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorijos mokytojai N. Podcholzina ir V. Bocevič.

IMG_2035Rodos, žiemos šventės jau baigėsi, tačiau praeitą savaitę stačiatikiai šventė atkalėdį – dienas, kai žmonės eina pasisvečiuoti, sveikina artimuosius, draugus su Kalėdomis ir dovanoja dovanas. Todėl Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijos 2 klasės mokiniai nusprendė padovanoti gimnazijai dovaną. Jie parengė inscenizaciją „Kalėdinė naktis“, taip pat dainavo dainas, deklamavo eilėraščius ir ne tik gimtąja kalba, bet ir anglų. Tad mokiniai dalyvavo etninės kultūros, anglų kalbos ir muzikos integruotoje šventėje-pamokoje. Išskirtinai papuošta salė, puošnūs kostiumai, svečiai – visa tai sukūrė jaukumo ir šilumos atmosferą bei nukėlė dalyvius ir žiūrovus į pasakos šalį. Šią nuostabią šventę organizavo pradinių klasių vyr. mokytoja Tatjana Frolova, muzikos vyr. mokytoja Tatjana Kibutė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Rufina Sutiagina.

 

IMG_2055 IMG_2050 IMG_2044 IMG_2042 IMG_2039 IMG_2037 IMG_2032 IMG_2028 IMG_2035

Elektroninis dienynas
Kalendorius
2017 m. balandžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Kov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Pamokų ir pertraukų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.55-11.40
5. 12.00-12.45
6. 12.55-13.40
7. 13.50-14.35

AIKOS sistema